Ekonomisk planering, kalkylering & lönsamhetsanalyser

Vi anser att detta är en av de viktigaste delarna, där företagen behöver hjälp med den långsiktiga planeringen bl.a annat för att optimera skattekostnader. Ur ett ägarperspektiv är det ofta nödvändigt att fastställa en målsättning och tydlig målbild med företagandet, vilket vi har lång erfarenhet av. Vi biträder även med lönsamhetsanalyser, finansieringsfrågor, budgetar m.m. Vi har lång erfarenhet av kalkylering och genomför periodvis utbildningar inom kalkylering.