Om Företagsbyrån

Företagsbyråns affärsidé är att tillhandahålla rådgivning och redovisningstjänster till fåmansföretag med en flexibel och kostnadseffektiv organisation.

Bolaget har bedrivit nuvarande verksamhet sedan juni 1996.
Ägare och VD är Thomas Persson som har startat bolaget.
Bolaget innehar trippel AAA i kreditrating sedan 2003. Målet är att erbjuda Dig en konkurrenskraftig och kompetent rådgivning som bidrar till en stadig volym och lönsamhetstillväxt.

Företagsbyrån genomgår kontinuerlig kompetensutveckling och jobbar alltid med flexibel och lyhörd inställning inför nya krav och möjligheter. Att få nöjda kunder är en självklarhet.
Viktigt för oss är att nyttja modern teknik som hjälpmedel för att effektivisera vårt och Ert arbete. Vi använder de allra senaste programmen, ex vis internetbaserade redovisningsprogram, bärbara datorer, scanningslösningar, m.m.