Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser och är väl insatta i de viktiga stegen i processerna, när företag skall säljas eller köpas. Vi kan representera endera parten fullt ut från start till mål.